L & D Rabbitry and Caviary

Lionhead rabbits, American, American Satin, Peruvian and Peruvian Satin cavies

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

35 Comments

Reply Williamdierb
9:09 AM on May 14, 2021 
Bezkolizyjny skojarz w?asno?ci - status eksperta

Przyprowadzamy niezawodny skojarz maj?tno?ci wedle sporz?dzonych oraz do?wiadczonych tez. O w?asno?ciach i o sektora posesji wiemy pe?nia. St?d znajome zwerbowanie i? dowolny interes efektywny istnieje w?a?nie przerywanym równie? gwa?townym niepokojem, o mule post?pi si? do niego w równorz?dny rozwik?anie. Jak?e dotychczas uda?o nam si? spo?ród zwyci?stwem bezpiecznie zorganizowa? stówy intercyz spi?tych spo?ród finansami tak?e ze aukcj? gniazdek za? perwersyjnych nieruchomo?ci.

Jeste?my ogó?em inwestycyjnym, jaki akceptuje powrót do gry p?atniczej u?ytkowo jakiemukolwiek Kontrahentowi. Bierzemy inercje nadmiernie walut?, g??bi? spraw egzystuje pa?szczyzna rynkowa. Facet podejmuje macierzyste pieni?dze niezw?ocznie po jej zastosowaniu.

Zakup maj?tno?ci czyni si? na sylwecie intensywnej weryfikacje – symultanicznie do niej lokalni konsyliarze porównuj? los uzasadniony dzia?ki, je?liby stanowi on wieloraki czy uci??liwy dobieramy usi?owa? a?eby go wyregulowa? na pomy?lno?? swego Kontrahenta. Dzi?ki aktualnemu którykolwiek najprawdopodobniej chy?o tak?e funkcjonalnie odsprzeda? dom, dol?, pomieszkiwanie czy niezrozumia?e bierno?ci dodatkowo uchyli? miejscowe sonda?e p?atnicze oczywi?cie jak?e w przesz?ych latach odby?y dezetki polskich Petentów w pe?nej Polsce.

Aukcj? trwania z graby? Starczy zetkn?? si? spo?ród nami, wr?czamy akceptacj? w uzupe?nieniu jakich? drobnostce.

Zakup lokum plus dzia?ki nadto gotówk?
Poprzednio zastosuje si? spo?ród kandydatury powodowanej poprzez lokalny zgromad? dzia?ki Atrium o poda? konstatacj? czym si? podburza ekspedycj? gniazdka spo?ród u?amkiem rodzimego komitetu z ekspedycji w oryginalnych formach. O czym sumiennie wymawiamy? O toku na którym podlega dowolnemu tudzie? o pieni?dzach. Sprawd?my:

Handlowcy maj?tno?ci zw?aszcza zapewniaj? sobie termin z czterech do dziewi?ciu (!) tygodni jako faktycznie mianowany nijacy moment sprzeda?y. Niewyszukana prowizja nadmiernie us?ug? któr? sobie przy bie??cym tworz? owo wokó? 9 tys. z?.
Agenci parceli wychodz? w takim skonfigurowaniu najdro?ej – potrzebuj? do 12 tygodni (tote? co ?rednio trzy maje!), i ich stereotypowa prowizja bie??ce 15 tys. z?.
Sprzeda?e posesji poch?aniaj? istotnie ko?cu pojedyncze czasu, do 10 tygodni. Niewygórowana wyp?ata jak? w?dzi dworek aukcyjny bie??ce dooko?a 10 tys. z?.
Je?eli oraz odwiedza o nas, na transakcja pozostawania wymagamy szacunkowo tygodnia, nie namawiaj?c przy tym przeci?tnej wyp?aty!

czytaj? wiecej sprzeda? nieruchomo?ci
Reply Dimaszek
6:46 PM on May 13, 2021 
?????? ??????? ???????? ????? ?? ????????? ??? ?????????? ?? Android ?? ???? ????? ????, ????? ????? ??????, ?????????? ? ??????? ???????? ? ??????? ??????? ????? ????????, ? ??? ????, ??? ?????? ??????. ??????? ??????? ?????????? shrewd tv ????????? ?? ????? ??? ??? ????????, ??? ????????? ?? tingle tv ????? android ?????????. ?????? ?? ???????? ??????? ???????? ???????, ? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ????????? ??? ??? alias ???? ?????.

[IMAGE]


? ??????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ??????? ??????? ???? ?? ????????? ???????:

]????????? ????? (??????? ??????), ????? ??????? ??? ???????? ??? ????.
]????????? ?????????????????? «????????» ???? ?? ????? tv box.???? ???????? ? ?????? ?? ??? ????????????? ?????? ????????? ?????? www.idgame88.site.
??????????? ??????? ??????? ???? ???? ??? ??????, ??????? ???? ???????? ????????? ???????, ?????? ????????????? ?????? ???????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????, ?? ????????? ????? ?????????? ? ??????????? ??????????. ? ????? ??????, ???????? ? ?????????? ????????? Knowledgeable tv pin down, ??? ????? ??? ???????? ????????? ? ??????????? ???? ????????? ?????? ??? ??????? ??????.
variant4
variant5
Reply ★ Owner
9:45 AM on February 27, 2017 
Because I have been getting a lot of spam messages in my guestbook, only approved members can post here. If you would like to contact me, please Facebook friend me first. Thank you.
Reply aurea sheetz
3:23 PM on February 3, 2016 


Hello, I spoke to your friend Jamie Lorditch , she said that you may be helpful in helping me to learn about breeding. Because i want to get into producing babies for 4 h i am new so i am asking people who are willing to teach and provide advice to a beginner , dont want to have a huge rabbitary but one or two pairs will do. I was somewhat scammed and bought a pair that wouldnt be show quality , so starting all over to search for that pair, like I said I am new but willing to learn 717 332 0800 Jamie gave me your number would be ok to call you
Reply ★ Owner
12:40 PM on October 13, 2015 


Thank you :)
Reply barb savoy
11:46 AM on October 13, 2015 


very nice lionheads congratulations on ur hard work
Reply ★ Owner
9:42 AM on March 30, 2015 


Please Facebook friend me and send me a message. "Lorelei Ann Long".

Kelly Beck says...
Hi,

I was interested in a doe from one of your litters. I am located in Central Pa and would be interested to get in touch with you.

Reply Kelly Beck
9:30 PM on March 29, 2015 


Hi,

I was interested in a doe from one of your litters. I am located in Central Pa and would be interested to get in touch with you.
Reply ★ Owner
8:45 PM on February 8, 2015 


Please Facebook friend me---Lorelei Ann Long. I may have some older show animals I could part with at the moment or within the next few months. I will have some show rabbits available in April or May. I just moved most of my brood and pet quality rabbits.
.
Amanda Leaphart says...
Hello,

I am interested in some of your lionhead bunnies. Could you tell me if you have any available? I wasn't sure how to reach you.

Thanks in advance,

Amanda

Reply Amanda Leaphart
8:12 PM on February 8, 2015 


Hello,

I am interested in some of your lionhead bunnies. Could you tell me if you have any available? I wasn't sure how to reach you.

Thanks in advance,

Amanda